Analiza SWOT

Oportunitati

Amenajarea infrastructurii pentru toate domeniile de servicii, obiectiv menit sa duca la posibilitatea aplicarii unui stil de viata decent si progresist pentru locuitorii comunei.

Crearea si sustinerea unor programe din care sa rezulte schimbarea mentalitatilor si cresterea coeficientului educational, formarea omului de tip european.

Amenajarea teritoriului conform standardelor europene, in vederea aplicabilitatii infrastructurale.

Aplicarea unor masuri de amenajare peisagistica a satelor.

Pastrarea si intretinerea calitatii mediului inconjurator, cu posibilitatea practicarii unei agriculturi ecologice.

Amenajarea unor zone de agrement si a unor baze sportive.

Pregatirea continua a administratiei publice locale, instruirea periodica a functionarilor publici in cadrul unor programe care sa duca la intarirea capacitatilor administratiei de sustinere a proiectelor comunitare si integrare deplina in U.E.

Initierea unor contacte de cooperare si parteneriat.

Obiective specifice

Administratia locala a comunei Buntesti a intocmit prezenta strategie in vederea atingerii obiectivelor strategice propuse pentru dezvoltarea socio-economica a comunei Buntesti in perioada 2007-2013, si prevede urmatoarele:

– luarea unor initiative, prin resurse institutionale, in scopul asigurarii unui nivel corespunzator de informare pentru comunitate cu privire la posibilitatile de identificare a unor resurse de dezvoltare;

– aplicarea la nivel local a politicilor guvernamentale si europene;

– dezvoltarea economiei proprii in contex regional, promovarea unui sector privat competitiv;

– extinderea si modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor comunitare de utilitati publice;

– cresterea capacitatii de autofinantare, crearea cadrului administrativ necesar imbunatatirii activitatii institutiilor publice;

– instituirea unui program de masuri in domeniul social;

– reabilitarea padurilor, pajistilor si combaterea eroziunii solului;

– invigorarea turismului si amenajarea zonelor de agrement;

– protectia mediului inconjurator.